Pakiet mobilności

Czym jest pakiet mobilności?

Nie jest to nowy akt prawny, jednak proponowane regulacje wprowadzają zmiany, które mogą mieć ogromny wpływ na sytuację polskich firm transportowych. Zmiany, które zostały ostatecznie przegłosowane, wpływają realnie na wzrost kosztów i zmniejszenie konkurencyjności polskich firm poprzez utrudnienie w świadczeniu usługi na terenie Unii Europejskiej.

W jakich obszarach czekają nas zmiany w pakiecie mobilności na początku 2022 roku?

Transport do 3,5 ton

Transport do 3,5 ton

W 2022 r. zmiany dotkną międzynarodowy przewóz zarobkowym pojazdowym od 2,5 do 3,5 t. Od nowego roku zacznie obowiązywać wymóg w kwestii spełnenia warunków dotyczących przewoźnika drogowego oraz uzyskania licencji transportowej. Dodakowo będzie należało wykazać zabezpieczenie finansowe na każdy pojazd do 3,5 t.

Delegowanie i dostęp do rynku

Delegowanie i dostęp do rynku

Zasady podlegania pod delegowanie w zależności od wykonywanego rodzaju operacji transportowych – do tej pory w interpretacji poszczególnych państw członkowskich Unii Europejskiej.

Prostsze kontrole

Prostsze kontrole

Łatwiejsze kontrole to jeden z celów nowych przepisów, realizowany na wielu płaszczyznach. Szeroko zakrojona digitalizacja stanowi istotny element strategii przyjętej w Unii Europejskiej dla transportu drogowego, mając tym samym szczególne znaczenie dla zagadnienia dotyczącego kontroli.

Harmonogram zmian

Obowiązkowy powrót kierowcy do centrum operacyjnego

 • rozpoczął przynajmniej dwa skrócone odpoczynki tygodniowe poza granicą;
 • rozpoczął przynajmniej dwa skrócone odpoczynki tygodniowe poza granicą;

Zaostrzenie reguł dotyczących odpoczynków tygodniowych skróconych. Kierowca międzynarodowy może odbyć dwa skrócone tygodniowe okresy odpoczynku z rzędu (2x24h), pod warunkiem, że:

 • rozpoczął przynajmniej dwa skrócone odpoczynki tygodniowe poza granicą;
 • w każdych czterech tygodniach zrealizowane zostały dwa tygodniowe odpoczynki regularne i dwa skrócone;
 • po dwóch odpoczynkach tygodniowych skróconych, kolejnym odpoczynkiem powinien być tygodniowy regularny, poprzedzony rekompensatą za dwa poprzednie skrócenia – w bazie lub miejscu zamieszkania (konieczność udokumentowania powrotu/miejsca).

Uszczegółowienie i podkreślenie zakazu odbierania odpoczynków tygodniowych regularnych w kabinie pojazdu:

 • dodatkowe założenie, że odpoczynek przez 45 godzin odbywa się w miejscu przyjaznym dla wszystkich płci z odpowiednim zapleczem sanitarnym oraz sypialnym.
 • zakaz dotyczy regularnych tygodniowych odpoczynków oraz postojów trwających więcej niż 45 godzin (np. z powodu odbieranej rekompensaty);

Harmonogram zmian

 • obowiązek rekompensaty tego czasu z innym dowolnym odpoczynkiem w ciągu 3 tygodni;
 • brak możliwości naruszenia zasad: odpoczynków tygodniowych, odpoczynków dziennych w załodze, jazdy ciągłej, jazdy dwutygodniowej.
 • konieczność udokumentowania odstępstwa od przepisów i szczególnych okoliczności, tak jak w przypadku art. 12/561/2006 (dodatkowy ustęp w art. 12);
 • wydłużenie czasu jazdy o 2 godziny, tylko jeżeli kierowca odbierze 30 minut dodatkowej przerwy przed tym okresem i powróci na odpoczynek tygodniowy regularny – 45 godzin;

Pozostałe ważne zmiany:

 • możliwość przerwania na promie odpoczynków tygodniowych – 24 godziny oraz 45 godzin (przy 45 godzinach muszą zostać spełnione dodatkowe warunki – podróż 8 godzin i kabina sypialna).
 • inne zmiany np. obowiązek rejestracji powrotów, symbole państw na wykresówkach, zmiana zasad przerw w załodze.
 • dodatkowe wyłączania z 561/2006, np. pojazdy przewożące gotowy beton .

Delegowanie

 1. Wyłączenie z delegowania:
  • tranzyt
  • przewozy bilateralne (z/do PL) plus maksymalnie dwie dodatkowe operacje
 2. Objęcie delegowaniem:
  • cross-trade (przerzuty pomiędzy innymi krajami niż siedziba firmy, np. transport wykonywany przez Polską firmę na trasie z Niemiec do Francji)
  • kabotaż
 3. Uproszczenie obowiązków:
  • brak konieczności ustanawiania przedstawiciela
  • Zmniejszenie ilości wymaganych dokumentów w kabinie, możliwa dokumentacja w wersji elektronicznej.
 4. Utrudnienia:
  • korzystanie z pełnych układów zbiorowych (zwiększenie kosztów wynagrodzeń, a także trudności w rozliczaniu)
  • brak możliwości zaliczania diet i ryczałtów (kwoty dodatków związanych z podróżą służbową nie mogą być zaliczane do płacy minimalnej)
  • możliwość utraty reputacji za niedostosowanie się do wytycznych

Łatwiejsza kontrola

 1. Obowiązek wpisu kraju w tachografie po przekroczeniu granicy (tylko w UE) dla tachografów analogowych od 20.08.2020 r., a cyfrowych od 02.02.2022 r.:
  • w pierwszym możliwym i bezpiecznym do zatrzymania miejscu
  • kierowca wpisuje kraj, do którego wjeżdża
  • kontrola płacy minimalnej, kabotażu oraz powrotów kierowców i pojazdów

Dostęp do rynku

 1. Powrót każdego pojazdu do centrum operacyjnego firmy w kraju siedziby raz na co najmniej 8 tygodni
 2. Kabotaż:
  • zachowane zostają dotychczasowe zasady (transport międzynarodowy, 3 operacje i 7 dni)
  • 4- dniowy zakaz wykonywania ponownego kabotażu tym samym pojazdem w tym samym kraju, po zakończeniu ostatniej operacji kabotażowej
 3. Możliwość utraty reputacji za niedostosowanie do wytycznych

Busy od 2,5t w międzynarodowych przewozach zarobkowych rzeczy

 1. Firmy wykonujące przewozy z wykorzystaniem takich pojazdów maksymalnie do 20 maja 2022 r.:
  • Spełniają wymogi dotyczące wykonywania zawodu przewoźnika drogowego, uzyskują licencję oraz posiadają zabezpieczenie finansowe na każdy pojazd (1800 euro na pierwszy, 900 euro na każdy kolejny).

Kolejna wersja inteligentnych tachografów

 1. Montaż w nowych pojazdach – od 21 sierpień 2023. Nowe funkcje:
  • automatyczna rejestracja przekroczeń granic;
  • rejestracja miejsc załadunku/rozładunku;
  • rejestracja rodzaju przewozu (osób lub towarów).
 2. Obowiązkowa wymiana na tachografy inteligentne drugiej generacji w transporcie międzynarodowym
  • Do 31.12.2024 obecnych tachografów cyfrowych i analogowych
  • Do 21.08.2025 – tachografów inteligentnych pierwszej generacji

Busy od 2,5 tony DMC w międzynarodowym transporcie rzeczy oraz kabotażu

 1. Dla firm posiadających pojazdy do 3,5t DMC od 1 lipca 2026 r.:
  • obowiązek dostosowania się do wszystkich przepisów 561/2006/WE;
  • wymóg instalacji i użytkowania tachografu.

Zdobądź niezbędną wiedzę z pakietu mobilności

Zdobądź niezbędną wiedzę z pakietu mobilności

Co zyskasz?

 

 • Poczujesz spokój – oprzesz się na wiedzy ekspertów
 • Zaoszczędzisz czas – ważne informacje będziesz miał w jednym miejscu
 • Poznasz odpowiedzi na najbardziej palące pytania o pakiet mobilności