Norwegia dodana do portalu zgłoszeniowego IMI

system imi
Inelo Inelo
Aktualności

W ostatnich dniach w systemie IMI dodano możliwość wykonywania zgłoszeń delegowania pracowników w transporcie drogowym do Norwegii. 

Oznacza to także, że norweski właściwy organ kontroli może korzystać z systemu IMI w celu składania wniosków o dokumenty (dane z kart i tachografów cyfrowych, ewidencji czasu pracy, listy płac, potwierdzenia wypłaty wynagrodzenia, dokumentów przewozowych). 
Ponadto norweskie organy przeprowadzające kontrole drogowe będą mogły weryfikować, czy kierowca posiada w kabinie pojazdu kopię zgłoszenia w formie papierowej lub elektronicznej. 
W związku z powyższym zalecamy, aby w przypadku wykonywania na terenie Norwegii transportów typu cross-trade oraz kabotaż dokonać aktualizacji dotychczasowych deklaracji zgłoszeniowych. 

Skontaktuj się z nami.

Wybierz sposób kontaktu najlepszy dla Ciebie.

    Biuro obsługi klienta