Ponad 20 stron praktycznej wiedzy 
od Ekspertów Grupy Inelo
Ponad 20 stron praktycznej wiedzy 
od Ekspertów Grupy Inelo
Najlepsze i najobszerniejsze opracowanie na temat pakietu mobilności 
dla właścicieli firm transportowych
Najlepsze i najobszerniejsze opracowanie na temat pakietu mobilności 
dla właścicieli firm transportowych
Wszystkie zmiany prawne na najbliższe lata zebrane w jeden harmonogram
Wszystkie zmiany prawne na najbliższe lata zebrane w jeden harmonogram

Pakiet mobilności

W jakich obszarach czekają nas zmiany w Pakiecie mobilności 
na początku 2022 roku?

Delegowanie i dostęp do rynku
Delegowanie i dostęp do rynku

Zasady podlegania pod delegowanie w zależności od wykonywanego rodzaju operacji transportowych, czyli to, co do tej pory podlegało interpretacji poszczególnych państw członkowskich UE.

TRANSPORT DO 3,5 Ton
TRANSPORT DO 3,5 Ton

W 2022 r. zacznie obowiązywać wymóg w kwestii spełnienia warunków dotyczących przewoźnika drogowego oraz uzyskania licencji transportowej. Dodatkowo trzeba będzie wykazać zabezpieczenie finansowe na każdy pojazd do 3,5 t.

Prostsze kontrole
Prostsze kontrole

Ułatwienie kontroli to jeden z celów nowych przepisów, realizowany na wielu płaszczyznach. Jednym z najważniejszych zagadnień jest automatyzacja sprawdzania takich kwestii jak wymagane zagraniczne wynagrodzenie, zasady kabotażu czy powrót pojazdu do bazy.

Celem Pakietu Mobilności jest regulacja transportu drogowego w Unii Europejskiej poprzez zmianę obowiązujących
i istotnych dla firm transportowych przepisów.

Pakiet mobilności zakłada zmiany w trzech istotnych obszarach

Czas pracy kierowców, budowa i obsługa tachografu

Czas pracy kierowców, budowa i obsługa tachografu

Dostęp do rynku, czyli zasady prowadzenia działalności transportowej na terenie Unii Europejskiej

Dostęp do rynku, czyli zasady prowadzenia działalności transportowej na terenie Unii Europejskiej

Delegowanie kierowców i płace minimalne

Delegowanie kierowców i płace minimalne

Pakiet mobilności – co to?

Pakiet mobilności – co to?

Nie jest to nowy akt prawny, jednak proponowane regulacje wprowadzają zmiany, które mogą mieć ogromny wpływ na sytuację polskich firm transportowych. Zmiany, które zostały ostatecznie przegłosowane, wpłyną realnie na wzrost kosztów i zmniejszenie konkurencyjności polskich firm poprzez utrudnienie 
w świadczeniu usług na terenie Unii Europejskiej.

Jakich zmian należy się spodziewać w najbliższym czasie – najważniejsze fakty

1. Obowiązkowy powrót kierowcy do centrum operacyjnego (bazy) lub miejsca zamieszkania kierowcy co 4 tygodnie:

 • powrót na co najmniej 45 godzin;
 • w przypadku wykorzystania w trasie dwóch odpoczynków tygodniowych skróconych – powrót przed kolejnym odpoczynkiem tygodniowym regularnym (co 3 tygodnie).

2. Zaostrzenie reguł dotyczących odpoczynków tygodniowych skróconych. Kierowca międzynarodowy może odbyć dwa skrócone tygodniowe okresy odpoczynku z rzędu (2x24h), pod warunkiem, że:

 • rozpoczął przynajmniej dwa skrócone odpoczynki tygodniowe poza granicą;
 • w każdych czterech tygodniach zrealizowane zostały dwa tygodniowe odpoczynki regularne i dwa skrócone;
 • po dwóch odpoczynkach tygodniowych skróconych, kolejnym odpoczynkiem powinien być tygodniowy regularny, poprzedzony rekompensatą za dwa poprzednie skrócenia – w bazie lub miejscu zamieszkania (konieczność udokumentowania powrotu/miejsca).

3. Uszczegółowienie i podkreślenie zakazu odbierania odpoczynków tygodniowych regularnych w kabinie pojazdu:

 • zakaz dotyczy regularnych tygodniowych odpoczynków oraz postojów trwających więcej niż 45 godzin (np. z powodu odbieranej rekompensaty);
 • dodatkowe założenie, że odpoczynek przez 45 godzin odbywa się w miejscu przyjaznym dla wszystkich płci z odpowiednim zapleczem sanitarnym oraz sypialnym.

4. Możliwość przedłużenia jazdy dziennej oraz tygodniowej o maksymalnie2 godziny przy powrocie do bazy lub do domu na odpoczynek
tygodniowy:

 • konieczność udokumentowania odstępstwa od przepisów i szczególnych okoliczności, tak jak w przypadku art. 12/561/2006 (dodatkowy ustęp w art. 12);
 • wydłużenie czasu jazdy o 2 godziny, tylko jeżeli kierowca odbierze 30 minut dodatkowej przerwy przed tym okresem i powróci na odpoczynek tygodniowy regularny – 45 godzin;
 • obowiązek rekompensaty tego czasu z innym dowolnym odpoczynkiem w ciągu 3 tygodni;
 • brak możliwości powołania się na omawiany paragraf przy naruszeniuzasad odpoczynków tygodniowych.

5. Pozostałe ważne zmiany:

 • możliwość przerwania na promie odpoczynków tygodniowych – 24 godziny oraz 45 godzin (przy 45 godzinach muszą zostać spełnione dodatkowe warunki – podróż 8 godzin i kabina sypialna).
 • dodatkowe wyłączania z 561/2006, np. pojazdy przewożące gotowy beton .
 • inne zmiany np. obowiązek rejestracji powrotów, symbole państw na wykresówkach, zmiana zasad przerw w załodze.

1. Delegowanie

a) Wyłączenie z delegowania:

 • tranzyt
 • przewozy bilateralne (z/do PL) plus maksymalnie dwie dodatkowe operacje

b) Objęcie delegowaniem:

 • cross-trade (przerzuty pomiędzy innymi krajami niż siedziba firmy, np. transport wykonywany przez Polską firmę na trasie z Niemiec do Francji)
 • kabotaż

c) Uproszczenie obowiązków:

 • brak konieczności ustanawiania przedstawiciela
 • tłumaczenie dokumentów jedynie na język angielski
 • dokumentacja elektroniczna

d) Utrudnienia:

 • korzystanie z pełnych układów zbiorowych (zwiększenie kosztów wynagrodzeń, a także trudności w rozliczaniu)
 • brak możliwości zaliczania diet i ryczałtów (kwoty dodatków związanych z podróżą służbową nie mogą być zaliczane do płacy minimalnej)
 • możliwość utraty reputacji za niedostosowanie się do wytycznych

2. Dostęp do rynku

a) Powrót każdego pojazdu do centrum operacyjnego firmy w kraju siedziby raz na co najmniej 8 tygodni

b) Kabotaż:

 • zachowane zostają dotychczasowe zasady (transport międzynarodowy, 3 operacje i 7 dni)
 • dodatkowy 4-dniowy okres przerwy pomiędzy kabotażami tym samym pojazdem,z uwzględnieniem kraju

c) możliwość utraty reputacji za niedostosowanie do wytycznych

3. Łatwiejsza kontrola

a) Obowiązek wpisu kraju w tachografie po przekroczeniu granicy (tylko w UE) dla tachografów analogowych od 20.08.2020 r., a cyfrowych od maja 2023 r.:

 • w pierwszym możliwym i bezpiecznym do zatrzymania miejscu
 • kierowca wpisuje kraj, do którego wjeżdża
 • kontrola płacy minimalnej, kabotażu oraz powrotów kierowców i pojazdów

1. Busy od 2,5 tony DMC w międzynarodowym transporcie rzeczy oraz kabotażu

a) Po 21 miesiącach od momentu opublikowania przepisów:

 • w przypadku przewozów zarobkowych spełniają wymogi dotyczące zawodu przewoźnika drogowego oraz uzyskują licencję
 • wymóg zabezpieczenia finansowego – pierwszy pojazd 1 800 euro, każdy kolejny 900 euro.

b) Od 1 lipca 2026 r.:

 • obowiązek dostosowania się do wszystkich wytycznych 561/2006/WE
 • wymóg instalacji i użytkowania tachografu

2. Kolejna wersja inteligentnych tachografów

a) Montaż w nowych pojazdach – 2 lata po wejściu w życie przepisów technicznych

b) Nowe funkcje:

 • automatyczna rejestracja przekroczeń granic
 • rejestracja miejsc załadunku/rozładunku
 • rejestracja rodzaju przewozu (osób lub towarów)

c) Obowiązkowa wymiana na tachografy inteligentne drugiej generacji w transporcie międzynarodowym – brak możliwości aktualizacji obecnie znanych urządzeń.

Harmonogram zmian

Oficjalne ogłoszenie przepisów pakietu
20 dni - od 20.08.2020 Zmiany w rozporządzeniu 561/2006
18 miesięcy - luty 2022 Zmiany w delegowaniu i dostępie do rynku
21 miesięcy - maj 2022 Licencja dla pojazdów od 2,5 t DMC
2-4 lata Wymiana tachografów na drugą generację smart
lipiec 2026 Tachografy dla pojazdów od 2,5t DMC

Obowiązkowa wymiana na tachografy inteligentne drugiej generacji w transporcie międzynarodowym

Szkolenia dla transportu

Przygotuj się na Pakiet mobilności z ekspertami Grupy Inelo

Pakiet Mobilności wzbudza wielkie emocje, a firmy transportowe obawiają się nowych regulacji. W Inelo rozumiemy te obawy, dlatego z naszymi ekspertami przygotowaliśmy szkolenie uwzględniające najistotniejsze zagadnienia z zakresu Pakietu Mobilności. W trakcie szkolenia eksperci Grupy Inelo w sposób rzeczowy i wyczerpujący przedstawiają wszelkie aspekty zmian, na które należy się przygotować w najbliższym czasie. Szkolenia to także znakomita okazja na ugruntowanie i uporządkowanie zdobytej wcześniej wiedzy.

Szkolenia dla transportu

Podstawy prawne

Rozporządzenie (UE) 2020/1054 wprowadzające zmiany w czasie i odpoczynku (561/2006) oraz tachografach (165/2014)

Zobacz dokument

Rozporządzenie (UE) 2020/1055 wprowadzające zmiany w dostępie do rynku (1071/2009 oraz 1072/2009)

Zobacz dokument

Dyrektywa (UE) 2020/1057 dotycząca delegowania pracowników w transporcie oraz kontroli

Zobacz dokument

Skontaktuj się z nami.

Wybierz sposób kontaktu najlepszy dla Ciebie.

  Biuro obsługi klienta

  (22) 113 40 60